Villkor och Bestämmelser

1. Inledning

1.1 Dessa villkor gäller för användning av vår webbplats eller köp av produkter som erbjuds via vår webbplats.

1.2 Definierade termer och tolkningar för dessa villkor anges i punkt 26.

2. Acceptans

2.1 Du försäkrar och garanterar att:

(a) du är en fysisk person och du är 18 år eller äldre;

(b) du har befogenhet att ingå ett juridiskt bindande avtal med oss, och

(c) du inte är förhindrad enligt tillämpliga lagar eller avtal att ingå ett juridiskt bindande avtal med oss.

2.2 Vi förbehåller oss rätten att begära en skriftlig bekräftelse om din behörighet att godkänna dessa villkor.

2.3 Du försäkrar och garanterar att du inte har varit:

(a) dömd för något dator- eller internetrelaterat brott, och

(b) nekats produkter eller tillgång till webbplatsen tidigare.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att vägra dig tillgång till vår webbplats om vi anser att en sådan vägran är nödvändig eller lämplig.

2.5 Att göra en beställning utgör:

(a) din försäkran och garanti att du har läst dessa villkor noggrant och i sin helhet;

(b) ditt erbjudande att göra ditt köp av beställningen i enlighet med dessa villkor exklusivt;

(c) ditt godkännande av att en eventuell orderbekräftelse endast kommer att ske på grundval av dessa villkor.

(d) ditt åtagande gentemot oss att följa dessa villkor.

2.6 Om du inte godkänner dessa villkor får du inte använda webbplatsen eller köpa produkter.

2.7 Du måste uttryckligen godkänna dessa villkor för att:

(a) skicka information till eller via vår webbplats; eller

(b) köpa en produkt.

2.8 Genom att besöka vår webbplats, köpa produkter eller godkänna dessa villkor:

(a) du också godkänner och samtycker till vår sekretesspolicy och

(b) du samtycker och accepterar att följa vår policy för godtagbar användning (se punkt 12 nedan för mer information).

2.9 Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

2.10 Om du inte godkänner dessa villkor kan du inte göra en beställning eller kommunicera med oss.

3. Personlig användning

Du bekräftar att du kommer att använda webbplatsen för att köpa produkter för ditt eget personliga och icke-kommersiella bruk, endast som huvudman och inte som agent eller för någon annan persons räkning.

4. Pris

4.1 Priserna för produkter som anges på vår webbplats inkluderar leveranskostnader, men inte alla avgifter, skatter, tullar, avgifter eller liknande statliga avgifter. ("duty unpaid and untaxed").

4.2 Alla tullar, avgifter, tullar, skatter eller andra statliga avgifter och deklarationer för import av Produkterna till Leveransadressen är ditt ansvar och betalas av dig och är exklusive priset på Produkterna. För alla leveranser kan det i enskilda fall uppstå ytterligare kostnader som säljaren inte ansvarar för och som ska bäras av kunden. Dessa inkluderar kostnader utöver fraktkostnaderna, tullar eller importförsäljningsskatt kan också tillkomma, eftersom varorna skickas från ett land utanför EU (Kina), om tullar tillkommer för en produkt ska klargöras med vår kundtjänst före beställning. Tullar eller importförsäljningsskatt betalas inte av oss utan ska betalas av köparen. Våra varor skickas alltid "duty unpaid and untaxed". Köparen är den "importer of record" och ansvarar för korrekt betalning av tullar och/eller importskatter och måste helt och hållet följa alla lagar och bestämmelser i importlandet. Eftersom reglerna för import av varor varierar från land till land bör du kontrollera tullar och importmoms i ditt land innan du gör din beställning. Köparen är skyldig att fullt ut kontrollera att alla lagar och förordningar i importlandet följs när han eller hon tar emot varorna.

4.3 Vi kommer att göra vårt bästa för att se till att alla detaljer, beskrivningar och priser för produkter som visas på vår webbplats är korrekta. Det kan dock förekomma fall där fel kan uppstå. Om vi upptäcker att ett prisfel har uppstått kommer vi att informera dig så snart som möjligt och ge dig möjlighet att bekräfta din beställning till det korrekta priset eller annullera din beställning. Om vi inte kan kontakta dig eller om vi inte får något svar från dig kommer beställningen att behandlas som annullerad och du kommer att få full återbetalning. Om du väljer att bekräfta din beställning på nytt kommer vi att ordna leverans av din beställning och vi kommer att debitera eller återbetala eventuella belopp enligt vad som anges i vårt meddelande till dig kort efter att vi mottagit din bekräftelse av din beställning med den betalningsform och det betalningssätt som användes för att göra beställningen.

4.4 Vi är inte skyldiga att uppfylla en beställning om det pris som anges på webbplatsen är felaktigt (även efter att du har fått en orderbekräftelse).

4.5 Priserna kan ändras från tid till annan. Sådana ändringar kommer dock inte att påverka en beställning för vilken en orderbekräftelse har skickats.

5. Att göra en beställning

5.1 Efter att du har lagt en beställning är alla beställningar beroende av lagertillgänglighet. Om vi har tillräckligt med lager för att uppfylla din beställning kommer du att få en orderbekräftelse som fungerar som vår bekräftelse på att vi mottagit din beställning. I händelse av leveranssvårigheter eller om det inte finns något lager för att uppfylla din beställning kommer vi att meddela dig via e-post och vi kommer att återbetala alla betalningar som gjorts för beställningen.

5.2 Ett avtal bildas endast om vi har utfärdat en orderbekräftelse till dig och endast med avseende på den eller de produkter som ingår i orderbekräftelsen. Dessa villkor utgör en del av kontraktet och är införlivade med uteslutande av alla andra villkor.

5.3 Om din beställning består av mer än en produkt kan produkterna levereras till dig i separata leveranser vid separata tidpunkter.

5.4 Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort produkter från webbplatsen. Vi förbehåller oss också rätten att redigera eller ta bort material eller innehåll från webbplatsen. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för att ta bort en produkt från vår webbplats eller redigera eller ta bort material eller innehåll från vår webbplats.

5.5 Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra eller avvisa en beställning som du har gjort (även efter att vi har skickat en orderbekräftelse). Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller tredje part för att vi annullerar eller vägrar att acceptera en beställning.

5.6 Om vi annullerar din beställning efter att vi har tagit emot betalningen (och även efter att vi har skickat en orderbekräftelse) kommer betalningen för beställningen att återbetalas till fullo till dig.

6. Betalning

6.1 Du kan betala för Produkterna genom att använda någon betalningsförmedlare som anges på vår webbplats.

6.2 Du kan också betala hela eller delar av din Beställning med hjälp av en kampanjkupong som tillhandahålls av oss. Kampanjkuponger får endast anges online vid kassan.

6.3 Vi kan använda Betalningsintermediärer för att behandla alla betalningar mellan dig och oss. Du samtycker till att vi får tillhandahålla dokument och information om dig till betalningsförmedlarna, inklusive dokument och information som innehåller dina personuppgifter.

6.4 Vi är inte en reglerad betalningsförmedlare eller en pengatjänstoperatör och ansvarar inte för eventuella betalningsmisslyckanden eller problem som orsakas av betalningsförmedlarna.

6.5 Du är ansvarig för att tillhandahålla fullständig och korrekt information i betalningsprocessen och alla betalningar måste betalas med dina egna medel. Genom att göra en beställning bekräftar du att:

(a) den betalningsmetod som används för att göra betalningen tillhör dig;

(b) om tillämpligt är du den legitima innehavaren av kampanjkupongen, och

(c) du har tillräckliga medel eller kreditmöjligheter för att betala den aktuella beställningen.

6.6 Vi kommer inte att vara ansvariga för eller ansvara för någon tredje parts obehöriga användning av dina kredit-, betalnings- eller förbetalda kort, även om dessa kort har rapporterats stulna. Vi kan informera alla behöriga myndigheter (inklusive kreditupplysningsföretag) om varje bedräglig betalning eller annan olaglig verksamhet.

6.7 Du får inte:

(a) göra eller försöka göra några återbetalningar med avseende på någon betalning som du har gjort för produkter; eller

(b) återföra någon betalning som du har gjort med avseende på Produkter.

6.8 Du kommer att ersätta oss fullt ut, och hålla oss fullt ut ersatta, med avseende på alla återkrav eller återföring av betalningar som du har gjort, och alla förluster, kostnader, ansvar eller utgifter som vi ådragit oss till följd av eller i samband med sådana återkrav eller återföringar.

7. Leverans

7.1 Vi strävar efter att leverera din beställning till dig på den leveransadress som du anger när du gör din beställning.

7.2 När du checkar in din beställning kommer vi att ange ett beräknat leveransdatum.

7.3 Vi kan meddela dig om vi förväntar oss att vi inte kan hålla det uppskattade leveransdatumet, men vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för förluster, skulder, kostnader, skador, avgifter eller utgifter som uppstår på grund av försenad leverans, i den utsträckning som lagen tillåter.

7.4 Det kan hända att vi inte kan leverera produkter till vissa platser. I sådana fall kommer vi att informera dig och vi kommer att se till att annullera och återbetala beställningen eller leverera beställningen till en annan leveransadress som du har bekräftat.

7.5 All risk för produkten övergår till dig vid leverans till leveransadressen, utom om leveransen försenas på grund av att du bryter mot dina skyldigheter enligt dessa villkor. Risken övergår vid det datum då leveransen skulle ha skett om det inte vore för ditt brott.

7.6 Om du inte är tillgänglig för att ta emot leverans eller upphämtning av din beställning kan vi lämna ett kort som ger dig instruktioner om antingen återleverans eller upphämtning hos transportören.

7.7 Om leveransen eller hämtningen försenas på grund av din orimliga vägran att ta emot leveransen eller om du inte tar emot leveransen eller hämtar din beställning från transportören, kan vi debitera dig för alla avgifter och andra kostnader som rimligen uppkommit för oss för att skicka tillbaka beställningen till avsändaren, utan att det påverkar andra rättigheter eller rättsmedel som står till buds för oss.

7.8 Varorna skickas inom 2-120 dagar efter bekräftat mottagande av betalning. Standardleveranstiden är 20-30 arbetsdagar, i undantagsfall upp till 16 veckor, om inget annat anges i artikelbeskrivningen. Ägaren skickar inte direkt. Beställningen skickas av tillverkaren så snart hela beställningen finns i lager där.

7.9 Alla tullar, avgifter, tullar, skatter eller andra statliga avgifter och deklarationer för import av Produkterna till Leveransadressen är ditt ansvar och betalas av dig och är exklusive priset på Produkterna. För alla leveranser kan det i enskilda fall uppstå ytterligare kostnader som säljaren inte ansvarar för och som ska bäras av kunden. Dessa inkluderar kostnader utöver fraktkostnaderna, tullar eller importförsäljningsskatt kan också tillkomma, eftersom varorna skickas från ett land utanför EU (Kina), om tullar tillkommer för en produkt ska klargöras med vår kundtjänst före beställning. Tullar eller importförsäljningsskatt betalas inte av oss utan ska betalas av köparen. Våra varor skickas alltid "duty unpaid and untaxed". Köparen är den "importer of record" och ansvarar för korrekt betalning av tullar och/eller importskatter och måste helt och hållet följa alla lagar och bestämmelser i importlandet. Eftersom reglerna för import av varor varierar från land till land bör du kontrollera tullar och importmoms i ditt land innan du gör din beställning. Köparen är skyldig att fullt ut kontrollera att alla lagar och förordningar i importlandet följs när han eller hon tar emot varorna.

8. Avbeställning eller ändring Beställningar

8.1 När en beställning har gjorts via vår webbplats kan du avbryta eller ändra din beställning genom att skicka ett e-postmeddelande till oss.

8.2 När en Beställning väl har packats kan den inte annulleras eller ändras och Beställningen måste istället returneras till oss i enlighet med punkt 10 nedan. Eftersom våra varor skickas från Asien kan det förekomma längre transittider som vi inte har någon kontroll över. Om varan/varorna redan är på väg till dig är en avbeställning inte möjlig. Vänta tills du har fått varorna och skicka tillbaka dem till oss. Naturligtvis kan du fortfarande informera oss om din avbeställning i förväg. För att garantera dig en snabbast möjliga retur ber vi dig att skicka oss en bekräftelse på avsändningen. En förtida återbetalning är möjlig tidigast 16 veckor efter mottagandet av beställningen om varorna inte har mottagits.

8.3 Eftersom vi arbetar med ett helt automatiserat system initieras beställningar omedelbart efter att de har lagts. Vi har därför tyvärr inte möjlighet att avbryta leveransprocessen fram till leveransen, så en återbetalning före mottagandet av varorna är endast möjlig upp till 24 timmar efter det att beställningen har lagts.

9. Felaktiga produkter

9.1 Du bekräftar att produkterna är standardprodukter och att de inte är skräddarsydda för att passa de särskilda krav som du kan ha.

9.2 Alla produktbeskrivningar, information och material som anges på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och utan uttryckliga eller underförstådda garantier eller annat.

9.3 Produkternas bilder kan skilja sig något från den faktiska produkten som du får.

9.4 Om den Produkt du får är felaktig kan du skicka ett e-postmeddelande där du informerar oss om den Produkt som ska returneras och en bild på den felaktiga Produkten.

9.5 Du kan returnera produkten till oss i enlighet med punkt 10.

9.6 Vi kommer att undersöka produkten vid mottagandet. Vår behandlingstid varierar beroende på din beställning.

9.7 Vi skickar ett e-postmeddelande där vi meddelar dig om vi är övertygade om att produkten är felaktig.

9.8 Vårt enda ansvar gentemot dig när det gäller felaktiga Produkter är att antingen (enligt vårt eget gottfinnande):

(a) ersätta produkten och betala leveranskostnaderna för att leverera produkterna till leveransadressen, för vilket du måste returnera den defekta produkten till oss och vi kommer då att leverera en ersättningsprodukt till leveransadressen; eller

(b) betala dig ett belopp som motsvarar priset för produkten och återlämnande av den felaktiga produkten till oss. Vi kommer att betala detta belopp till dig genom betalning till det konto från vilket vi tog emot betalningen, och med samma betalningsmetod.

9.9 Om vi fastställer att produkten inte är felaktig kan vi efter eget gottfinnande besluta att inte återbetala dig för produkten och vi kan kräva att du betalar alla rimliga servicekostnader och debitera detta på det betalningsmedel som användes för att göra beställningen. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för några förluster, skulder, kostnader, skador, avgifter eller utgifter till följd av denna punkt, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

10. Returnering och återbetalning

10.1 Vår returpolicy utgör en del av dessa villkor som du får tillgång till och använda vår webbplats enligt.

10.2 Om du inte är helt nöjd med din beställning kan du skicka ett e-postmeddelande som informerar oss om den produkt som ska returneras och returnera produkten till oss. Ångerfristen är 30 dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, som inte är transportör, har tagit eller har tagit de sista varorna i besittning.

10.3 Returfrakt och kostnader ska täckas och betalas av kunden.

10.4 Produkten måste tas emot av oss för att kunden ska vara berättigad till återbetalning. Vi kommer att inspektera den returnerade produkten vid ankomsten.

10.5 Du ska se till att produkten skickas till oss i samma skick som den var när du tog emot den och att den är ordentligt förpackad. Produkten måste vara oanvänd, produktmärkena får inte vara manipulerade och produkten måste vara i sin originalförpackning. Om en produkt returneras till oss i ett olämpligt skick förbehåller vi oss rätten att inte acceptera att produkten returneras.

10.6 Vår handläggningstid för returer varierar beroende på din beställning.

10.7 Om vi är nöjda med den returnerade Produktens skick kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till dig där vi godkänner din retur. En återbetalning kommer att utfärdas inom kort till det betalningsformulär som användes för att göra beställningen efter att vi har skickat dig ett meddelande om godkännande av din retur.

10.8 Återkallelsen är fullständig när de fysiska varorna har mottagits av oss.

10.9 Eftersom våra varor skickas från Asien kan det förekomma längre transittider som vi inte har någon kontroll över. Om varan/varorna redan är på väg till dig är en återkallelse inte möjlig. Vänta tills du har fått varorna och skicka tillbaka dem till oss. Naturligtvis kan du fortfarande informera oss om din avbeställning i förväg. För att garantera dig en snabbast möjliga retur ber vi dig att skicka oss en bekräftelse på avsändningen. En förtida återbetalning är möjlig tidigast 16 veckor efter mottagandet av beställningen om varorna inte har mottagits.

11. Kuponger

11.1 Du kan använda våra kampanjkuponger eller rabatter när du betalar för produkter på webbplatsen.

11.2 För att lösa in en kupong eller tillämpa en rabatt måste kupongen eller rabattkoden anges på kassasidan för vår Beställning.

11.3 När du anger och tillämpar kupongkoden eller rabattkoden kommer kupongen eller rabatten att återspeglas i summan av din Beställning vid kassan.

12.4 Du kan endast lösa in eller använda en kampanjkupong eller rabatt per Order.

11.5 Kreditering av en kampanjkupong ger inte upphov till ränta eller har ett kontantvärde.

11.6 Om krediten för en kampanjkupong inte räcker till för din beställning kan du betala mellanskillnaden med en separat betalningsmetod som finns tillgänglig på webbplatsen.

11.7 Om du använder en kampanjkupong för en beställning som har returnerats får du inte tillbaka värdet av kampanjkupongen. Om du däremot betalade en del med en separat betalningsmetod kan denna del återbetalas.

12. Acceptabel användning

12.1 Du får inte ("förbjudna handlingar"):

(a) använda vår webbplats på något sätt eller vidta någon åtgärd som orsakar eller kan orsaka skada på webbplatsen eller försämring av webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller åtkomlighet;

(b) använda vår webbplats på något sätt som är olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller någon aktivitet;

(c) använda vår webbplats för att kopiera, lagra, hysa, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera material som består av (eller är kopplat till) spionprogram, datavirus, trojanska hästar, maskar, tangenttryckningsloggare, rootkit eller annan skadlig datorprogramvara;

(d) bedriva systematisk eller automatiserad datainsamling (inklusive skrapning, datautvinning, dataextraktion eller datahämtning) på eller i samband med vår webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande;

(e) få tillgång till eller på annat sätt interagera med vår webbplats med hjälp av robotar, spindlar eller andra automatiserade medel;

(f) bryta mot de direktiv som anges i filen robots.txt för vår webbplats;

(g) använda uppgifter som samlats in från vår webbplats för någon direktmarknadsföring (inklusive e-postmarknadsföring, SMS-marknadsföring, telemarketing eller direktutskick);

(h) använda uppgifter som samlats in från vår webbplats för att kontakta enskilda personer, företag eller andra personer eller enheter;

(i) använda eller styra webbplatsen för att interagera med någon enhet om du inte uttryckligen har fått tillstånd att göra det;

(j) använda någon webbplatsinfrastruktur, direkt eller indirekt, för att initiera, sprida, delta i, styra eller försöka genomföra attacker, hacka eller skicka bandbreddsmättande, skadliga eller potentiellt skadliga nätverksmeddelanden till någon enhet, oavsett om den ägs av oss eller inte;

(k) direkt eller indirekt kopiera, publicera, modifiera, översätta, dekompilera, demontera, bakåtkompilera eller på annat sätt göra något försök att härleda eller få tillgång till strukturen eller källkoden från webbplatsen (oavsett om det är för att skapa avledda verk av källkoden eller på annat sätt);

(l) använda eller få tillgång till webbplatsen för att bygga en liknande eller konkurrerande produkt eller tjänst eller avslöja någon tredje part någon benchmarking eller jämförande studie som omfattar produkter;

(m) sälja, överlåta, underlicensiera, överföra, distribuera eller hyra ut din tillgång till webbplatsen;

(o) göra webbplatsen tillgänglig för tredje part via ett privat datornätverk;

(p) redigera eller på annat sätt ändra innehåll eller papperskopior eller digitala kopior av material som skrivs ut eller kopieras från vår webbplats på något sätt;

(q) använda webbplatsen på ett sätt som är förbjudet enligt de lagar och förordningar som gäller för användningen av webbplatsen;

(r) göra olagliga förfrågningar eller göra olagliga beställningar, eller

(s) placera spekulativa, falska eller bedrägliga Beställningar.

12.2 Du bekräftar att du är ansvarig gentemot oss för alla skador, förluster, ansvar, kostnader eller utgifter som vi drabbas av eller ådrar oss och som uppstår till följd av eller i samband med någon förbjuden handling som utförs eller tillåts av dig.

12.3 Du åtar dig att meddela oss så snart som det är rimligt praktiskt möjligt efter att du fått kännedom om att någon person utför någon förbjuden handling. Du kommer att ge oss rimlig hjälp i samband med eventuella utredningar som vi kan komma att genomföra till följd av den information som du lämnar i detta avseende.

12.4 Du måste se till att all information som du lämnar till oss via vår webbplats, eller i samband med vår webbplats eller produkterna:

(a) är sann, korrekt, aktuell och fullständig och inte är vilseledande;

(b) överensstämmer med alla tillämpliga lagar och förordningar;

(c) inte kränker någon persons integritet, skydd av personuppgifter, konfidentialitet eller immateriella rättigheter eller andra rättigheter, och

(d) inte är stötande, kränkande, pornografisk, ärekränkande, opålitlig, vilseledande, vilseledande, olaglig eller på annat sätt stötande.

12.5 Du ska omedelbart tillhandahålla alla dokument eller annan information som vi begär av dig för att verifiera din identitet. Du kommer omedelbart att uppdatera all information som du tillhandahåller oss så att all din information hos oss alltid är fullständig och korrekt.

12.6 Du måste följa, och det är ditt eget ansvar att se till att du följer, alla tillämpliga lagar när det gäller din användning av webbplatsen, oavsett om de är baserade på ditt bosättningsland, den plats där du får tillgång till webbplatsen eller på annat sätt.

12.7 Vänligen skicka e-post till oss med uppgifter som du får kännedom om material eller aktiviteter på vår webbplats som bryter mot dessa villkor.

13. Länkning till webbplatsen

13.1 Länkar från vår Webbplats till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls endast för din information. Länkar till andra webbplatser och resurser från vår Webbplats ska inte tolkas som, och är inte rekommendationer eller godkännande från oss av dessa länkade webbplatser eller resurser, eller någon information som du får från dem.

13.2 Du bekräftar och accepterar att vi inte har någon rätt eller kontroll över innehållet på andra webbplatser och resurser som är länkade från eller hänvisas till på vår webbplats.

13.3 Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det.

13.4 Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att den antyder någon form av förening, godkännande eller stöd från vår sida när det inte finns något sådant.

13.5 Du får inte upprätta en länk till vår webbplats på någon webbplats som inte ägs av dig.

13.6 Vår webbplats får inte inramas på någon annan webbplats och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än startsidan.

13.7 Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningstillståndet utan förvarning.

13.8 Den webbplats som du länkar till måste i alla avseenden uppfylla de innehållsstandarder som anges i vår policy för godtagbar användning (se punkt 12 ovan).

13.9 Kontakta oss för att få vårt förhandstillstånd för varje länk till vår webbplats som inte uppfyller kraven i denna punkt 13.

14. Immateriella rättigheter

14.1 Webbplatsens kod, struktur och organisation skyddas av immateriella rättigheter.

14.2 Vi är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter till vår Webbplats och till dess innehåll och det material som publiceras på den. Dessa verk är skyddade av tillämpliga lagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är förbehållna.

14.3 Du får endast använda Webbplatsen och allt innehåll från Webbplatsen för ditt personliga och icke-kommersiella bruk och i enlighet med dessa villkor. Innehållet från Webbplatsen omfattar innehåll med avseende på Produkterna.

14.4 Du samtycker till att informera oss om alla misstänkta brott mot immateriella rättigheter som tillhör oss.

14.5 Du får inte använda våra varumärken utan vårt skriftliga förhandsgodkännande, såvida de inte ingår i material som du använder (och reproducerar exakt) enligt punkt 13 ovan.

15. Sekretess

15.1 Vår integritetspolicy utgör en del av dessa villkor enligt vilka du kan få tillgång till och använda vår webbplats.

15.2 Vi använder cookies på vår webbplats. Vi använder också cookies för att spåra hur våra Kunder föredrar att se vår Webbplats. Genom att acceptera dessa villkor ger du också ditt samtycke till att vi använder cookies i detta syfte. Mer information om cookies finns i vår sekretesspolicy.

15.3 Om du ger oss dina personuppgifter kommer vi att behandla dessa personuppgifter i enlighet med dina instruktioner från tid till annan och kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dessa personuppgifter mot obehörig och olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

15.4 Utom när särskilda skyddsåtgärder är lämpliga eller om annat skriftligen överenskommits, kan information och dokument som uppstår som en del av försäljningen av produkterna delas mellan oss, och i synnerhet kan sådan information och sådana dokument i elektronisk form vara tillgängliga för alla våra anställda, tjänstemän, konsulter eller agenter.

16. Virus

16.1 Vi garanterar inte att vår webbplats är säker eller fri från buggar eller virus.

16.2 Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, dina datorprogram och din plattform för att få tillgång till vår webbplats. Du bör använda din egen programvara för virusskydd.

16.3 Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.

16.4 Du får inte försöka få obehörig tillgång till vår webbplats, den server på vilken vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats.

16.5 Du får inte angripa vår webbplats via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack.

16.6 Om vi anser att du har brutit mot bestämmelserna i denna punkt 16 upphör din rätt att använda vår webbplats och omedelbart. Vi kan rapportera eventuella överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter, och kommer att göra det om det krävs enligt gällande lagar.

17. Ansvar

17.1 Om inte annat följer av punkt 17.13, friskriver vi oss från allt ansvar i största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag, och vi tar inget ansvar, för förluster för dig eller någon annan person som uppstår på grund av:

(a) innehåll från tredje part eller användarinnehåll;

(b) vårt innehåll, och i synnerhet från vårt innehålls riktighet, fullständighet eller aktuella status;

(c) produkterna, och särskilt från produkternas kvalitet, bilder, beskrivning eller specifikationer, överensstämmelse med beskrivningen och rimlig lämplighet för ändamålet;

(d) tillit till information som finns eller funktionalitet som tillhandahålls på, eller genom, dessa villkor eller vår webbplats;

(e) oförmåga att få tillgång till webbplatsen eller någon del av den, eller att tillgången är avbruten eller partiell, eller att den fungerar med fel, när som helst, och

(f) varje underlåtenhet av oss att fullgöra, eller försening i fullgörandet, av skyldigheter, oavsett om vi ger ett förhandsbesked eller inte, om och i den utsträckning som underlåtenheten eller förseningen orsakas av en omständighet utanför vår rimliga kontroll, och inkluderar telekommunikationsfel, strömavbrott, terrorism, bränslestajker, hårt väder, datorhaveri, leverantörers underlåtenhet att uppfylla leveranskrav, arbetskonflikter och personalens frånvaro på grund av sjukdom eller skada, och tiden för fullgörandet av varje skyldighet, vars fullgörande påverkas på detta sätt, förlängs i enlighet med detta.

17.2 Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig (vare sig genom avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt) som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor för förlust av vinst, förlust av affärsmöjligheter, förlust av goodwill, förlust av förväntade besparingar eller fördelar, eller för någon typ av indirekt, särskild eller följdförlust, även om denna förlust eller skada var rimligen förutsebar eller om den berörda parten var medveten om möjligheten att denna förlust eller skada skulle uppstå.

17.3 Vårt ansvar som uppstår direkt eller indirekt enligt dessa villkor (inklusive ditt köp av produkter från oss enligt dessa villkor), eller som inte på annat sätt uttryckligen är uteslutet enligt dessa villkor, kommer att begränsas till och begränsas till det högsta av 1 000 US-dollar eller en multipel av fem gånger det pris som du betalat för de produkter som ger upphov till ansvaret. Beloppet för denna ansvarsbegränsning kommer att minskas med beloppet för eventuella obetalda belopp som är skyldiga oss.

17.4 Alla anspråk från endera parten på grund av avtalsbrott, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor måste väckas inom ett år efter den handling eller underlåtenhet som påstås ha orsakat förlusten eller kostnaden.

17.5 Förutom i den utsträckning som anspråk inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag, får inga anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor väckas av dig personligen mot någon av våra anställda, tjänstemän, konsulter eller andra representanter som är involverade i utförandet av de relevanta skyldigheterna.

17.6 Alla representationer eller garantier, oavsett om de är avtalsenliga eller icke avtalsenliga, och alla garantier, villkor, bestämmelser, åtaganden och skyldigheter som är underförstådda enligt lag, allmän lag, sedvana, handelsbruk, handelsbruk eller på annat sätt (inklusive underförstådda åtaganden om tillfredsställande kvalitet, överensstämmelse med beskrivningen och rimlig lämplighet för ändamålet) utesluts i största möjliga utsträckning enligt lag.

17.7 Endast ett anspråk kan riktas mot oss (inklusive våra anställda, tjänstemän eller konsulter) som härrör från en handling eller underlåtenhet. En handling eller försummelse omfattar en serie relaterade handlingar eller försummelser, samma handling eller försummelse i en serie relaterade ärenden eller liknande handlingar eller försummelser i en serie relaterade ärenden, och omfattar alla krav som härrör från ett och samma ärende.

17.8 Begränsningarna i denna punkt 17 gäller vårt sammanlagda ansvar gentemot dig (inklusive andra tredje parter som vi hålls ansvariga gentemot, med eller utan vårt samtycke) i samband med ett och samma anspråk, och du och alla sådana andra personer kan tillsammans få ersättning från oss endast en gång i samband med samma förlust.

17.9 När en ansvarsbegränsning gäller oavsett belopp gäller begränsningen för hela utförandet av tjänster eller leveransen av produkter från oss, och det kommer inte att finnas separata sammanlagda ansvarsbegränsningar som gäller för dig, alla koncernföretag som du tillhör och alla individer som nominerats av en företagsanvändare.

17.10 Om vi har ett solidariskt ansvar gentemot dig tillsammans med en annan part är vi endast skyldiga att betala dig den andel som på ett rättvist och rimligt sätt anses bero på vårt fel. Vi kommer inte att vara skyldiga att betala dig den andel som beror på en annan parts fel som denna andra part annars skulle vara ansvarig för.

17.11 Varje ansvar som vi har gentemot dig kommer att minskas med den andel för vilken en annan part skulle ha befunnits vara ansvarig om antingen:

(a) du också hade väckt talan eller gjort ett anspråk mot den andra parten, eller

(b) vi hade väckt talan eller gjort ett krav mot den andra parten enligt förordningen om civilrättsligt ansvar (bidrag) eller liknande lag i någon annan relevant jurisdiktion.

17.12 Vid bedömningen av om andra parter kan vara ansvariga gentemot dig ska ingen hänsyn tas till eventuell oförmåga från din sida att genomdriva åtgärder mot en annan part på grund av att talan mot den parten preskriberas, eller att parten saknar medel eller att parten förlitar sig på uteslutningar eller begränsningar av ansvaret eller att den andra parten har upphört att existera.

17.13 Undantagen och begränsningarna av ansvar i dessa villkor påverkar inte vårt ansvar:

(a) för dödsfall eller personskada som beror på vår försumlighet;

(b) för bedrägeri eller vårdslös åsidosättande av yrkesmässiga skyldigheter;

(c) för alla andra ansvarsområden som inte kan uteslutas eller begränsas i den jurisdiktion som gäller för varje relevant anspråk, inklusive begränsningar av vår rätt att begränsa vårt ansvar, och

(d) i alla andra fall, för att begränsa vårt ansvar till mindre än det minimibelopp som kan krävas under omständigheterna enligt någon annan lag eller förordning som är relevant för anspråket, i vilket fall ett sådant minimibelopp anses ersätta det belopp som annars skulle gälla.

17.14 Dessa bestämmelser är uttömmande när det gäller rättsmedel för monetära skadestånd för varje part eller tredje part mot någon av parterna som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor.

18. Skadestånd

18.1 Du kommer på begäran att fullt ut ersätta, och hålla de ersättningsberättigade parterna fullt ut ersatta, från och mot alla krav, kostnader och förluster av något slag som de ersättningsberättigade parterna kan drabbas av eller ådra sig till följd av eller i samband med:

(a) Varje väsentlig överträdelse av bestämmelserna i dessa villkor från din sida;

(b) bedrägeri, vårdslöshet, oegentligheter eller vårdslöshet i eller om dina skyldigheter enligt dessa villkor.

(c) din användning av vår webbplats.

18.2 Vi kommer att ha rätt att få ersättning från dig för alla utlägg som vi rimligen har haft i samband med ett skadeståndsanspråk, och alla sådana utgifter kommer att betalas på begäran.

19. Force Majeure-händelse

19.1 Om en force majeure-händelse varar mer än en vecka kan vi säga upp villkoren omedelbart genom skriftligt meddelande och utan något annat ansvar än återbetalning av den produkt som du redan betalat och som inte levererats.

19.2 Vi förbehåller oss absolut diskretion när det gäller den lösning vi antar för att fullt ut uppfylla våra skyldigheter enligt dessa villkor om en Force Majeure Event inträffar.

20. Variationer

20.1 Vi kan ändra dessa villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela dig i förväg om större ändringar som vi tror kan påverka dig negativt. Vi kommer att informera dig om alla ändringar av dessa villkor. De villkor som gäller från tid till annan kommer att gälla för din användning av vår webbplats och alla produkter som erbjuds via vår webbplats.

20.2 Om du inte samtycker till reviderade villkor måste du sluta använda vår webbplats eller köpa våra produkter.

20.3 Om du har gett ditt uttryckliga godkännande och samtycke till dessa villkor kommer vi att be om ditt uttryckliga godkännande och samtycke till eventuella revideringar av dessa villkor före ditt första köp av produkter efter att revideringen har trätt i kraft. Om du inte ger ditt uttryckliga godkännande och samtycke till de reviderade villkoren inom en period som vi anger måste du sluta använda webbplatsen eller köpa våra produkter.

21. Din överträdelse

21.1 Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, eller om vi rimligen misstänker att du har brutit mot dessa villkor på något sätt, kan vi:

(a) skicka dig en eller flera formella varningar;

(b) tillfälligt stänga av din tillgång till vår webbplats;

(c) upphöra med att behandla en beställning;

(d) vägra att ta emot någon betalning från dig;

(e) permanent förbjuda dig att få tillgång till vår webbplats;

(f) blockera datorer som använder din IP-adress från att få tillgång till vår webbplats;

(g) kontakta någon eller alla dina internetleverantörer och begära att de blockerar din tillgång till vår webbplats, eller

(h) inleda rättsliga åtgärder mot dig, oavsett om det gäller avtalsbrott eller annat.

21.2 Om vi avbryter, förbjuder eller blockerar din tillgång till vår webbplats eller en del av vår webbplats får du inte vidta några åtgärder för att kringgå avbrytandet, förbudet eller blockeringen.

22. Uppsägning och avstängning

22.1 Du kan sluta använda webbplatsen när som helst.

22.2 Vi kan när som helst avbryta tillhandahållandet av Webbplatsen, med eller utan orsak och med eller utan förvarning.

22.3 Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 22.2 kan vi avbryta eller avsluta din tillgång till denna webbplats om din användning av webbplatsen skulle orsaka eller riskera att orsaka rättsliga skyldigheter av något slag, eller på annat sätt störa andras användning av webbplatsen.

22.4 Om vi avbryter eller avslutar din tillgång till webbplatsen kommer vi att försöka meddela dig i förväg. Trots detta kan vi, efter eget gottfinnande, avbryta eller avsluta din tillgång till webbplatsen omedelbart utan föregående meddelande.

22.5 Vi garanterar inte att vår Webbplats alltid kommer att vara tillgänglig eller vara oavbruten. Vi kan stoppa, avbryta, dra tillbaka eller begränsa tillgängligheten till hela eller delar av vår webbplats av affärs- eller driftsskäl. Vi kommer att försöka ge dig rimlig förvarning om varje avstängning eller tillbakadragande. Du kommer inte att ha rätt till någon kompensation eller annan betalning vid avbrytande, avstängning, tillbakadragande eller ändring av webbplatsen.

23. Effekten av uppsägning

23.1 Vid uppsägning av dessa villkor upphör omedelbart alla krav på att tillhandahålla kundsupport.

23.2 Du ska inte, under några som helst omständigheter, ha några krav på ersättning mot oss för förlust av rättigheter, förlust av goodwill eller någon annan förlust av något slag vid uppsägning av dessa villkor av någon som helst anledning.

23.3 Uppsägningen av dessa villkor påverkar inte andra rättigheter som redan har uppstått och kommer inte att påverka sådana bestämmelser i dessa villkor som i enlighet med deras villkor är uttryckligen avsedda att gälla eller ha effekt därefter. Punkterna 17 (Ansvar) och 18 (Skadestånd) kommer att fortsätta att gälla efter det att dessa villkor har sagts upp.

24. Allmänna bestämmelser

24.1 Du får inte överlåta några av dina rättigheter enligt dessa villkor.

24.2 De rättigheter, befogenheter och rättsmedel som anges i dessa villkor är (om inte annat uttryckligen anges) kumulativa och utesluter inte några rättigheter, befogenheter och rättsmedel som anges i lag eller på annat sätt.

24.3 Vi lägger ut värdskapet för webbplatsen på en tredje part.

24.4 Om giltigheten eller verkställbarheten av någon bestämmelse i dessa villkor på något sätt begränsas av någon tillämplig lag, kommer den bestämmelsen att vara giltig och verkställbar i största möjliga utsträckning som tillåts av sådan lag. Om en sådan bestämmelse är ogiltig eller inte kan verkställas påverkar det inte giltigheten eller verkställbarheten av någon annan bestämmelse.

24.5 Underlåtenhet att utöva, eller fördröjning av att utöva, en rättighet, befogenhet eller åtgärd som föreskrivs i dessa villkor eller i lag utgör inte ett avstående från denna rättighet, befogenhet eller åtgärd. Om vi avstår från ett brott mot någon bestämmelse i dessa villkor fungerar detta inte som ett avstående från ett senare brott mot den bestämmelsen eller som ett avstående från ett brott mot någon annan bestämmelse.

24.6 Utövandet av parternas rättigheter enligt dessa villkor är inte beroende av samtycke från någon tredje part.

24.7 Dessa villkor är till vår och din fördel och är inte avsedda att gynna eller vara verkställbara av någon tredje part.

25. Tillämplig lag

25.1 Dessa villkor, deras föremål och deras utformning (och alla utomobligatoriska tvister eller anspråk) regleras av och tolkas i enlighet med Kinas lagar.

25.2 Alla tvister, kontroverser, meningsskiljaktigheter eller anspråk (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) som härrör från eller är relaterade till dessa villkor, inklusive existensen, giltigheten, tolkningen, utförandet, brottet eller uppsägningen av dem eller alla tvister om utomobligatoriska förpliktelser som härrör från eller är relaterade till dem, ska hänskjutas till och slutligt lösas genom skiljedom som administreras av Kina och som är i kraft när meddelandet om skiljedom lämnas in. Lagen för denna skiljedomsklausul ska vara kinesisk lag. Skiljedomstolen ska vara belägen i Kina. Antalet skiljemän ska vara en. Skiljeförfarandet ska genomföras på engelska.

26. Tolkning

26.1 I dessa villkor:

"Kontrakt": din beställning av en produkt eller produkter i enlighet med dessa villkor, som vi accepterar i enlighet med punkt 4.3;

"Kund": varje person som gör en beställning på webbplatsen;

"Leveransadress": den leveransadress som anges i den aktuella beställningen;

"Beräknat leveransdatum": ett beräknat leveransdatum för en beställning;

"Force Majeure-händelse": varje händelse eller sakförhållande som orsakar eller resulterar i att vi misslyckas eller försenas med att fullgöra någon skyldighet enligt dessa villkor som orsakas eller är resultatet av en orsak utanför vår kontroll som inte beror på, eller till stor del kan tillskrivas, någon underlåtenhet från vår sida att utöva vederbörlig omsorg för att förhindra en sådan underlåtenhet eller försening, och inkluderar krig eller hot om krig; en naturkatastrof eller kärnkraftskatastrof, upplopp eller oroligheter, pandemi, terroristhandling, skadegörelse, brand eller översvämning, efterlevnad av en ny lag eller order från en myndighet eller rättslig myndighet, stängning av flygplatser eller hamnar, eller handelstvist som inte är relaterad till den part som berörs av händelsen eller sakförhållandet och som orsakar ett upphörande av arbetet eller en avmattning av arbetet;

"Skadeståndsberättigade parter": oss, varje intressebolag och deras respektive tjänstemän, anställda, entreprenörer och representanter.

"immateriella rättigheter": alla immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken, designrättigheter, upphovsrätt, databasrättigheter, affärshemligheter och alla rättigheter av motsvarande slag;

"Beställning": den beställning som du skickar in via vår webbplats för att köpa en produkt eller produkter från oss;

"Orderbekräftelse": vårt e-postmeddelande till dig, där vi bekräftar din beställning i enlighet med punkt 4.3;

"Betalningsförmedlare": alla tredjepartsleverantörer av betalningshanteringstjänster som används av oss;

"Produkt": en produkt som erbjuds på vår webbplats;

"Webbplats": webbplatsen;

"Webbplatsinfrastruktur": alla våra system (inklusive kod) som underlättar, tillhandahåller eller beskriver webbplatsen;

26.2 Hänvisningar till "paragrafer" avser paragrafer i dessa villkor.

26.3 Rubrikerna är endast till för att underlätta referenser och ska inte påverka tolkningen eller tolkningen av dessa villkor.

26.4 Ord som anger singularitet ska omfatta pluralitet och vice versa. Ord som anger ett kön ska omfatta alla kön och hänvisningar till personer ska omfatta individer, företag, bolag, firmor eller partnerskap.

Vänligen maila oss om du har några frågor eller funderingar om dessa villkor, webbplatsen eller produkterna.