Integritetspolicy

Uttalande om insamling av personlig information

Detta uttalande om insamling av personuppgifter ("PICS") är till för att informera dig i enlighet med förordningen om personuppgifter (sekretess):

 1. om syftet för vilket dina personuppgifter som samlas in av oss kommer att användas efter insamling i samband med din användning av denna webbplats ("Webbplats") eller ditt köp av produkter som säljs via denna webbplats ("Produkter");
 1. till vem dina personuppgifter kan överföras, och
 1. Till vem du kan vända dig med begäran om tillgång till eller rättelse av uppgifter.

Vi kan komma att revidera denna PICS genom att ändra den här sidan. Du bör kontrollera den här sidan då och då för att ta del av eventuella ändringar som vi gör.

1. Användare av uppgifter

1.1 ("vi", "oss", "vår") är dataanvändaren.

2. Registrerade personer

Denna PICS gäller personuppgifter från ("du" eller "din"):

(a) Besökare: personer som besöker vår webbplats;

(b) Användare: personer som köper, begär eller får produkter;

(c) Kontakter: personer som kontaktar oss via vår webbplats, via e-post eller på annat sätt.

3. Vad vi samlar in

3.1 Vi kan samla in, hålla, behandla, överföra och använda följande typer av personuppgifter:

(a) från besökare: IP-adresser eller andra unika identifierare av enheter

(b) från användare:

 1. användarnamn;
 2. lösenordet för kontot;

iii. fullständigt namn; *

 1. e-postadress; *
 2. Faktureringsadress.
 3. leveransadress;*

vii. betalningsinformation, *

viii. telefonnummer;

(c) från Kontakter:

 1. fullständigt namn; *
 2. e-postadress; *

iii. Alla andra personuppgifter som du lämnar till oss.

* anger obligatoriska personuppgifter

3.2 Om du inte ger oss obligatoriska personuppgifter kan det hända att vi inte kan ge dig tillgång till vår webbplats, leverera våra produkter till dig eller svara på din kommunikation med oss.

4. Syfte och användning

4.1 Vi kan samla in, behålla, bearbeta, överföra och använda dina personuppgifter för något av följande ändamål:

(a) för att tillhandahålla våra produkter till dig, t.ex:

 1. för att hantera och utföra dina beställningar;
 2. Om du väljer att registrera ett konto på vår webbplats, för att skapa och uppdatera ditt konto hos oss.

iii. för att bearbeta och underlätta fakturering och betalning av dina beställningar;

(b) för att övervaka och analysera användningen av vår webbplats och för att sammanställa aggregerad statistik om denna användning;

(c) för att anpassa din upplevelse på vår webbplats, inklusive att identifiera dina preferenser och ditt beteende för att bättre svara på dina individuella behov;

(d) för att förbättra vår webbplats och våra produkter baserat på information och feedback som vi får från dig och på vår analys av användningen av vår webbplats och köp av produkter;

(e) för forskning och utveckling, och genom att använda dina personuppgifter för att testa, forska, analysera och hjälpa till med produktutveckling (inklusive med maskininlärning);

(f) för kundservice och för att hjälpa oss att mer effektivt svara på dina serviceförfrågningar, för att ta emot feedback och för supportbehov;

(g) för icke-marknadsföringskommunikation som rör dina beställningar, till exempel orderbekräftelse och meddelanden om leverans;

(h) För tekniska ändamål och för projektledningsbehov;

(i) för att bidra till att upprätthålla säkerheten, tryggheten och integriteten hos de personuppgifter som samlas in via vår webbplats;

(j) för att förhindra bedrägerier;

(k) för rättsliga förfaranden eller enligt krav från tillsynsmyndigheter, statliga enheter och officiella förfrågningar;

(l) för direktmarknadsföring, men endast om vi får ditt samtycke (se punkt 11 nedan), och

(m) för andra ändamål som är direkt relaterade till ovanstående.

4.2 Personuppgifter som samlas in av oss får inte användas för andra ändamål, såvida inte:

(a) du har uttryckligen gett ditt samtycke till användningen för de relevanta andra ändamålen;

(b) syftet är direkt relaterat till det syfte för vilket personuppgifterna samlades in, eller

(c) vi har tillstånd att använda personuppgifterna för andra ändamål som följer av ett undantag eller på annat sätt i enlighet med tillämplig lag och förordning.

5. Överförda personer

5.1 Vi kan överföra dina personuppgifter till följande personer:

(a) våra anställda och tjänstemän;

(b) våra dotterbolag och deras anställda och tjänstemän;

(c) Shopify Inc, en IT-tjänsteleverantör som vi anlitar för att hantera och underhålla webbplatsen och för att behandla dina beställningar som görs via webbplatsen, samt dess dotterbolag och moderbolag;

(d) Paypal Holdings Inc. och dess dotterbolag, och andra betalningsförmedlare eller förmedlare ("betalningsförmedlare") som vi kan anlita för att utföra betalningsprocesser åt oss med avseende på våra produkter eller inom ramen för vår verksamhet;

(e) leverantörer av våra produkter ("leverantörer"), för att möjliggöra leverans av våra produkter till dig;

(f) Andra tjänsteleverantörer och databehandlare som anlitas av oss, t.ex:

 1. Leverantörer av administrativa tjänster;
 2. Leverantörer av IT-tjänster och mjukvara;

iii. leverantörer av dataanalys;

 1. leverantörer av tjänster för datainmatning och databehandling;
 2. leverantörer av molntjänster, och
 3. kreditupplysningsföretag.

(g) våra försäkringsgivare och bankirer;

(h) våra juridiska, finansiella och redovisningsmässiga rådgivare;

i) andra företag, organisationer eller personer i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag, reglering, rättslig process, myndighetsförfrågan eller när utlämnande är lämpligt på grund av säkerhetsskäl. Detta inbegriper utbyte av dina personuppgifter med andra företag, organisationer eller personer i syfte att skydda och förebygga bedrägerier.

j) andra företag, organisationer eller personer som en del av förhandlingar om en fusion, försäljning av företagets tillgångar, konsolidering eller omstrukturering, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet av eller till det andra företaget.

5.2 Genom att göra betalningar till oss via Betalningsprocessorer kommer du direkt att ingå ett avtal med Betalningsprocessorn och omfattas av dess användarvillkor och sekretesspolicy. Du bör granska och, om tillämpligt och efter eget gottfinnande, ange ditt samtycke till Betalningsprocessorns integritetspolicy, som inte kommer att regleras av denna PICS eller av vår integritetspolicy.

5.3 Om vi överför dina personuppgifter till andra personer kommer vi att säkerställa sekretessen för dina personuppgifter genom att inkludera sekretessklausuler eller andra avtalsklausuler i avtalen med tredje parter som vi delar dina personuppgifter med.

5.4 Vi kan dela dina personuppgifter med andra än de som beskrivs i punkt 5.1 ovan om vi meddelar dig och får ditt samtycke i förväg.

6. Cookies

6.1 Vår cookiepolicy utgör en del av denna sekretesspolicy som du kan använda vår webbplats utifrån.

6.1 En cookie är en liten datafil som en webbplats kan skicka till din dator eller enhet när du besöker vår webbplats.

6.2 Cookies används för att få webbplatser att fungera på ett bättre och effektivare sätt, vanligtvis genom att de kan känna igen dig och komma ihåg viktig information som gör din användning av en webbplats mer bekväm (t.ex. genom att komma ihåg dina användarpreferenser).

6.3 Vi använder cookies för att:

(a) lagra teknisk data för att säkerställa att vår webbplats laddas och visas korrekt och effektivt när du besöker vår webbplats;

(b) komma ihåg val som du har gjort eller information som du har tillhandahållit (t.ex. ditt användarnamn, språk eller den region du befinner dig i) så att dina preferenser sparas för dina framtida besök på vår Webbplats och du inte behöver autentisera din identitet på nytt vid dina framtida besök;

c) analysera hur du navigerar på vår webbplats för att hjälpa oss att optimera dess utformning, och

(d) spåra ditt beteende och dina preferenser så att vi kan bedöma vilken typ av information och produkter du kan vara intresserad av från oss.

6.4 Vi använder:

(a) sessionscookies som är unika för varje besök du gör på vår webbplats, och

(b) beständiga cookies som inte raderas när du stänger ditt webbläsarfönster och som aktiveras varje gång du besöker vår Webbplats.

6.5 De cookies vi använder är antingen:

(a) nödvändiga cookies som är nödvändiga för vår webbplats för att hjälpa dig att gå från sida till sida och använda webbplatsens funktioner;

(b) funktionalitetscookies som gör att vår webbplats kan komma ihåg de val du gör och tillhandahålla mer personliga funktioner, eller

(c) prestandacookies som samlar in information om din användning av vår Webbplats och hjälper oss att förbättra hur den fungerar.

6.6 Vi använder ett begränsat antal tredjepartscookies, du hittar dem i vår Cookiepolicy.

6.7 Genom att fortsätta använda vår webbplats utan att meddela oss om din vägran att använda cookies eller återkalla ditt samtycke godkänner du vår användning av cookies.

6.8 Du kan när som helst vägra användning av cookies eller återkalla ditt samtycke genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Dessa inställningar finns vanligtvis i menyn "alternativ" eller "inställningar" i din webbläsare eller genom att klicka på "hjälp" i webbläsarens meny. Om du tar bort cookies kan det påverka din användning och upplevelse av vår webbplats.

6.9 Vi behåller cookies endast under den tid som behövs för den funktion de används. Denna funktion varierar beroende på kakan.

7. Bibehållande

7.1 Vi behåller dina personuppgifter under den period som rimligen är nödvändig för att uppfylla de syften för vilka de samlades in. Vi kan också behålla dina personuppgifter under en längre period om det är nödvändigt för oss att göra det för att uppfylla våra avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter.

7.2 Personuppgifter som du har lämnat till oss kommer att förstöras när denna lagringsperiod löper ut.

9. Tillgång och rättelse

9.1 Du har enligt PDPO rätt till:

(a) begära en kopia av dina personuppgifter som innehas av oss, såvida vi inte är undantagna från att uppfylla en begäran om tillgång till uppgifter, och

(b) begära att vi gör nödvändiga korrigeringar av personuppgifter som du anser vara felaktiga efter att vi har uppfyllt en begäran om tillgång till uppgifter från dig. Vi kan avslå en begäran om datakorrigering om vi anser att personuppgifterna är korrekta, en åsiktsyttring eller den föreslagna korrigeringen är felaktig.

9.2 Om du vill få tillgång till eller korrigera dina personuppgifter kan du kontakta oss.

9.3 Vi förbehåller oss rätten att ta ut en rimlig avgift för att behandla en begäran om tillgång till eller rättelse av personuppgifter.

10. Direktmarknadsföring

10.1 Vi kan använda dina insamlade personuppgifter för att direkt marknadsföra våra produkter till dig.

10.2 Den typ av personuppgifter som vi använder för direktmarknadsföring är:

□ ditt fullständiga namn;

□ din e-postadress;

□ Jag motsätter mig inte att dessa typer av personuppgifter används för direktmarknadsföring.

□ Jag motsätter mig användningen av de typer av personuppgifter som anges i de kryssade rutorna för direktmarknadsföringstjänster (men inte de andra typerna).

10.3 De direktmarknadsföringsaktiviteter som vi har för avsikt att genomföra med hjälp av dina personuppgifter är:

□ information och reklammaterial om: våra produkter, produkter som liknar dem du tidigare köpt, rabatter och andra kampanjer samt information om oss som vi tror att du kan ha nytta av;

□ uppdateringar av vår webbplats eller våra produkter, och

□ festliga hälsningar.

□ Jag motsätter mig inte att få dessa typer av direktmarknadsföring.

□ Jag motsätter mig de typer av direktmarknadsföring som anges i kryssrutorna (men inte de andra typerna).

10.4 Om du inte uttryckligen ger ditt samtycke får vi inte använda de typer av personuppgifter för direktmarknadsföring som beskrivs i denna punkt 11.

10.5 Om vi får ditt samtycke till direktmarknadsföring får vi överföra dina personuppgifter för direktmarknadsföring till de personer som anges i punkt 5.1 ovan.

10.6 Du kan när som helst begära att vi slutar använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring genom att skicka ett e-postmeddelande till oss eller genom att svara med rubriken "unsubscribe" på alla direktmarknadsföringsmeddelanden från oss.